Oct
20
2009

Design by Fire (DxF2009)

Dit jaar werd de conferentie Design by Fire gehouden in het Spoorwegmuseum in Utrecht. De oude mechanische machines zorgden voor een fantastische ambiance. De inspirerende sprekers wisten het vuur aan te wakkeren bij een publiek van interactie specialisten en maakten de beleving compleet. Dit is een samenvatting van de inzichten van de dag.

Interaction Design Frameworks

Robert Hoekman jr. (Miskeeto)

Hoekman stelt dat de waarde van usability onderzoek vaak wordt overschat. Na vergelijking van meerdere onafhankelijke onderzoeken blijkt het grootste deel van de gevonden aandachtspunten uniek te zijn. Hoewel de punten in het ene team zijn aangegeven als kritisch zijn ze in de andere team dus helemaal niet gevonden. Een expert review kan in veel gevallen net zulke betrouwbare resultaten opleveren als usability onderzoek.
Hij stelt dat een aantal problemen al kunnen worden ondervangen door gebruik te maken van design patterns. Design Patterns zijn standaard oplossingen voor standaard problemen zoals bijvoorbeeld paginering. Maar design patterns hebben ook een aantal beperkingen. Ze zeggen niks over het overkoepelende interactiemodel. Is het bijvoorbeeld wel nodig om paginering toe te passen, en hoe verhoudt dit zich tot andere elementen in het systeem?
Hoekman introduceert daarom Interaction Design Frameworks. Een design framework staat meer stil bij de waarom vraag, en de achterliggende behoefte bij de gebruiker. Als voorbeeld laat hij zien dat de meeste websites gebruik maken van het catalog framework. Het menselijk gedrag bestaat in dit geval altijd uit drie stappen (winnow, select en validate). Het is zeker de moeite waard om zijn boek (Web Anatomy) in de gaten te houden waarin hij hier meer over vertelt.

The Music of Interaction

James Box & Cennydd Bowles (Clearleft)

Wat maakt een interactie tot een beleving die blijft hangen en uitnodigt tot meer? Box en Bowles proberen antwoord te geven op deze vraag door de analogie met muziek te bekijken. Beide roepen een bepaald gevoel op dat moeilijk met woorden is te beschrijven. We hebben een ingebakken behoefte aan orde. Dit zorgt ervoor dat ritme aantrekkelijker is dan willekeurige tonen. Daarnaast zijn er tonen die beter met elkaar samenklinken dan andere tonen. Maar dat wil niet niet zeggen dat een muziekstuk uit alleen consonante akkoorden moet bestaan. Dat maakt de muziek saai. Hier wordt bewust mee omgegaan tijdens componeren van muziek. De opvolging van een dissonant door een consonant geeft bij de luisteraar een gevoel van spanning en oplossing. Hetzelfde geldt voor interactie. Als we alleen gebruik zouden maken van usability richlijnen en design patterns, zouden er geen aantrekkelijke websites ontstaan. De beste beleving ontstaat op de grens tussen consonant en dissonant zonder dat het saai wordt of frustrerend.

Communicating Interactions

Tom Jenkins (Nokia)

Jenkins liet een aantal interessante praktijkvoorbeelden zien uit de keuken van Nokia. Hij hecht veel waarde aan het gebruik van prototypes, want:

 • Taal probeert te overtuigen
 • Zien = geloven
 • Voelen = beleven en ervaren

How to design innovative products on a shoestring

Ronald Mannak (Monodomo)

Mannak is met zijn bedrijf de ontwikkelaar van de V-beat Airdrums en de V-beat Airguitar. Hij presenteerde via cases zijn inzichten die leidden tot het grote succes van deze producten.

 • Vertrouw op je instinct (zijn idee voor de airdrums werd door iedereen als onmogelijk verklaard)
 • Go with the flow (De producten zijn net zo populair onder volwassenen als onder kinderen)
 • Werk met snelle iteraties waardoor je snel je fouten kunt herstellen
 • Make it magic!
 • Niet perfect kan goed genoeg zijn

Who dares wins

Alrik Koudenburg (independent design director)

Ook Koudenburg geeft het publiek via boeiende cases een kijkje in zijn levenswijsheden die laten zien hoe hij is geworden wat hij nu is.

 • Hoe meer risico je neemt hoe hoger de beloning
 • Team-up
 • Wees comfortabel bij het oncomfortabele
 • Het gaat er niet om wat je doet, maar om wie je bent
 • Pick battles big enough to matter but small enough to win
 • Laat de situatie de beslissing nemen

We have all the time in the world

Matt jones (Berg/Dopplr)

De afsluiter van de dag was een filosofisch betoog over het begrip ‘tijd’. Jones liet zien dat het soms goed kan zijn om de eigen zienswijze eens los te laten. In de Westerse wereld gaan we uit van een monochromatische tijd (M-time). Agenda’s worden op een lineaire manier ingedeeld en alles moet ‘op tijd’ gebeuren. In andere culturen gaan mensen uit van een polychromatische tijd (P-time). In deze opvatting is tijd geen opvolging van gebeurtenissen, maar kunnen meerdere activiteiten tegelijkertijd uitgevoerd worden en is stiptheid van minder belang. Later bedacht ik me dat Dopplr gebruikt maakt van beide benaderingen. Dopplr is een tool die op een tijdlijn (M-time) locaties weergeeft waar je als gebruiker bent geweest. Aan de andere kant geeft het je ook inzicht in ervaringen van andere bezoekers die dezelfde locatie op andere tijdstippen hebben bezocht (P-time).

No Comments »

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL


Leave a Reply

Powered by WordPress | Theme: Aeros 2.0 by TheBuckmaker.com