May
15
2009

Contextmapping als nieuwe ontwerpmethodiek

flyerHet ID-StudioLab van de faculteit Industrieel Ontwerpen van de TU Delft organiseerde op woensdag 13 mei een symposium onder de titel contextmapping.

De faculteit viert dit jaar zijn 40-jarige bestaan. In die tijd is er veel veranderd. In het ID-StudioLab is het onderzoek van de faculteit een steeds belangrijkere rol gaan spelen. Maar ook het ontwerpproces zelf is aan veranderingen onderhevig. Steeds meer wordt ook de gebruiker betrokken bij het proces en verschuift de discipline van ‘Design for the user’ naar ‘Design with the user’. Binnen de onderzoeksgroep contextmapping wordt hier al vijf jaar onderzoek naar gedaan. Kort gezegd komt het er bij contextmapping op neer dat tijdens het ontwerpproces niet alleen naar het product zelf wordt gekeken, maar ook naar de context van het product. In welke situaties wordt het product gebruik, door welke gebruikers en wat zijn de belangen van de gebruikers.

De belangstelling voor het onderwerp bleek wel uit de volledig volle zaal met vertegenwoordigers van diverse ontwerbureaus en geïnteresseerden vanuit het bedrijfsleven.

Waar contextmapping in de ontwerpwereld al steeds meer wordt toegepast, is de architectenwereld een stuk conservatiever. Liz Sanders kan wat dat betreft als een pionier worden gezien en vertelde over haar ervaringen bij architectenbureau NBBJ bij het ontwerpen van een ziekenhuis. Haar ervaring is dat de klassieke deliverables van architecten vaak moeilijk te lezen zijn door buitenstaanders. Ze zijn meestal meer gericht op het product dan op het de beleving van de gebruiker. Ze heeft een aantal toolkits ontwikkeld die meer ingaan op deze beleving en om de co-creation te ondersteunen. Naast nieuwe tools wees ze ook op het belang van een omslag in de onderliggende mindset en cultuur.

Jacob Buur is Professor op het gebied van User-Oriented Product Development verbonden aan het Mads Clausen Institute van de Universiteit van Zuid Denemarken. Hij ging in op het belang van toegepast antropolisch onderzoek in het ontwerpproces. In een aantal cases liet hij zien dat zelfs kleine verschillen in inzicht tussen verschillende belanghebbenden tot hele andere oplossingen kunnen leiden.

Froukje Sleeswijk Visser heeft als eerste PhD. in contextmapping een korte samenvatting gegeven van haar resultaten. Ten slotte heeft ze 10 afgestudeerden de gelegenheid gegeven in een pecha kucha presentatie hun ervaringen met contextmapping tijdens en na hun studie te presenteren.

Na alle theorie was er ‘s middags ruimte voor een aantal paralelle tie-in workshops. Ik was aanwezig bij de workshop gegeven door Christine de Lille. Zij is bezig met haar promotie over de toepassing van contextmapping binnen korte ontwerpprojecten. Tijdens de workshop werd met een aantal ontwerpers vanuit de praktijk hierover gebrainstormd. Het blijkt dat contextmapping bij kleinere projecten nog weinig wordt toegepast. Hoewel het belang ervan duidelijk is, blijkt de verkoopbaarheid naar opdrachtgevers nog lastig. Er is veel behoefte aan een set met toegankelijke tools die met weinig budget kunnen worden ingezet.

No Comments »

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL


Leave a Reply

Powered by WordPress | Theme: Aeros 2.0 by TheBuckmaker.com