Mar
26
2009

User Experience gemodelleerd

User Experience is voor veel mensen een vaag begrip. En als iets niet duidelijk of inzichtelijk is, kan het helpen er een model van te maken. Hier laat ik een aantal modellen zien die betrekking hebben op het begrip User Experience.

The Elements of User Experience (Jesse James Garrett)

The Elements of User Experience (Jesse James Garrett) User Needs, Site Objectives, Functional Specifications, Content Requirements, Interaction Design, Information Architecture, Information Design, Interface Design, Navigation Design, Visual Design

The Elements of User Experience (Jesse James Garrett)

In dit model is vooral gepoogd de belangrijkste overwegingen in kaart te brengen die we tegenkomen bij het ontwerpen van User Experience voor het web. In het model worden 5 lagen gedefinieerd.

 • Strategy: Wat wil de organisatie met de site bereiken? Wat verwachten gebruikers van de site?
 • Scope: De vertaling van strategie naar requirements en features.
 • Structure: Geeft structuur aan de scope. Hoe zullen de verschillende onderdelen van de site in elkaar passen en zich gedragen.
 • Skeleton: Maakt de structuur concreet. 
 • Surface: Brengt alles visueel samen. 

Het model geeft een goed beeld van de verschillende verantwoordelijkheden en betrokken disciplines, maar heeft wel zijn beperkingen. Het gaat wat minder in op de gebruiksbeleving zelf. (Nederlandse vertaling van het model)

Framework of Product Experience (Dekkert & Desmet)

Framework of Product Experience (Dekkert en Desmet)

Framework of Product Experience (Dekkert en Desmet)

Het model van Hekkert en Desmet beschrijft meer de beleving zelf en de manier waarop deze wordt beïnvloed.
Volgens Hekkert en Desmet valt een (product) beleving te definiëren als “de gehele set van gevoelens geproduceerd door de interactie tussen een gebruiker en een product, waaronder de mate waarin aan al onze zintuigen is voldaan (esthetische ervaring), de betekenissen die we aan een product hechten (betekenisvolle ervaring) en de gevoelens en emoties die worden geproduceerd (emotionele ervaring)”.
Daarnaast wordt een beleving beïnvloedt door de context (fysieke of sociale omgeving). Een beleving wordt gevormd op basis van verscheidene karakteristieken van een gebruiker (bijvoorbeeld vaardigheden, culturele waarden, motivaties) en van de website (bijvoorbeeld gedragingen, kleur, vorm).

Facets of the User Experience (Peter Morville)

Honeycomb (Peter Morville)

Honeycomb (Peter Morville)

Dit model onderscheidt 7 verschillende eigenschappen die de user experience beïnvloeden.

 • Valuable: Een website moet waarde creëren voor de eigenaar.
 • Usefull: Een website is nuttig als hij ook waarde creëert voor de bezoeker.
 • Findable: De informatie op je website moet duidelijk geordend en vindbaar zijn.
 • Accessible: Een website is toegankelijk als ook bezoekers met bijv. een visuele beperking toegang kunnen krijgen tot de informatie.
 • Credible: Zonder geloofwaardigheid heeft informatie geen enkele waarde voor de bezoeker.
 • Desirable: In een paar seconden oordelen bezoekers of ze een website goed vinden of niet. Ook aantrekkelijkheid speelt daarbij een belangrijke rol.
 • Usable: Het gemak waarmee informatie gevonden kan worden.

From Tasks to Experiences (Stephen P. Anderson)

From Tasks to experiences (Anderson)

From Tasks to experiences (Anderson)

Volgens Anderson worden producten nog te veel ontworpen ter ondersteuning van taken, terwijl de samenleving de beleving en gebruikerservaring erom heen belangrijker gaat vinden. De focus moet dus liggen op de vraag: “Welke gebruikers beleving willen we tot stand brengen met dit product? Welk gevoel moet de gebruiker krijgen wanneer hij/zij dit product hanteert?” Anderson tekende een piramide van product belevingen uit met daarin twee assen, ervaringsgericht en taakgericht. Beide assen resulteren in een drietal soort belevingen. Taakgerichte producten zijn functioneel, betrouwbaar of bruikbaar. Ervaringsgerichte producten kunnen resulteren in belevingen als handig, plezierig of betekenisvol.

 

The Importance of User Experience (Frank Spillers)

The Importance of User Experience (Spillers)

The Importance of User Experience (Spillers)

Ten slotte een conceptdiagram waarin alle aspecten rond User Experience in kaart worden gebracht. Op het eerste oog lijkt dit het meest complexe model. Maar het model legt het begrip op een heldere en inzichtelijke manier uit. Dit model zelf is al een beleving op zich.

Written by in: Theorie | Tags:

No Comments »

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL


Leave a Reply

Powered by WordPress | Theme: Aeros 2.0 by TheBuckmaker.com